The Masters® Services & Care is een sociale Wijkcoöperatie van en voor burgers

Een fysieke, vrij toegankelijke verbindingsplek midden in een wijk waar iedereen terecht kan. Op deze verbindingspunten beantwoorden we alle zorg- en hulpvragen van wijkbewoners. Door nauwe samenwerking met het Sociaal Team van het stadsdeel samen met alle andere zorg- en hulpaanbieders worden al uw vragen effectief en efficiënt doorgeleid naar de best passende aanbieder. Daarbij worden op de wijk afgestemde diensten/services en producten aangeboden.

De diensten en producten worden aangeboden door sociaal ondernemers die nu nog een uitkering kunnen hebben en de kans krijgen om een eigen bedrijf op te bouwen, zodat ze op hun specifieke vakgebied zelfstandig aan de slag kunnen.(1) Zij bieden leerwerkplekken aan talentvolle “anders ontwikkelden” of mensen in de bijstand die hun kansen willen vergroten om straks weer aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt.(2) Daarbij is The Masters® Services & Care een vrij toegankelijke dagbestedingsplek (3) voor hen die door hun “anders” zijn, nooit aan de slag kunnen, maar wel hun talenten willen ontdekken, ontwikkelen en benutten. Het gilden systeem herleeft! Op iedere Masters® Services & Care locatie zorgt de Community Facilitator dat zowel de sociaal ondernemers, de deelnemende Masters® als de wijk volledig gefaciliteerd worden.

Iedereen die de diensten en producten afneemt biedt kansen aan de sociaal ondernemers en hun leerlingen. Dus… het succes bepalen we zelf!

De coöperatie is een community builder, in de vorm van een sociaal ondernemende coöperatie van en voor burgers, met als doel; “bij te dragen aan een betere samenleving door duurzaam betekenisvol en vernieuwend te ondernemen, middels het creëren van een fysieke algemene voorziening die vrij toegankelijk is voor iedereen en dienst te doen als verbindingsplek, midden in een wijk, die werkgelegenheid creëert, door vraag en aanbod elkaar te laten ontmoeten, zodat zoveel mogelijk mensen,

op basis van talent en vermogen, de kans krijgen om mee te doen aan de samenleving en de wijkbewoners, in eigen regie, voorzien kunnen worden van alle services, voorzieningen en producten die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen (blijven) nemen aan de maatschappij”.

De samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, de zorg- en kennisinstellingen en de burgers en het verbinden van de economische en sociale agenda, is het uitgangspunt.

De unieke aspecten van deze coöperatieve community plek:

  • Je staat er in de wijk nooit alleen voor (verbinding).
  • Efficiënt en effectief afstemmen van vraag en aanbod
  • Eigen regie
  • Alle partijen werken samen: burgers, overheid, ondernemers, zorg- en kennisinstellingen, aanbieders van diensten.
  • Studenten kunnen kennis maken met een vernieuwend concept in het sociaal domein
  • Werkzoekenden krijgen een opstap naar werk.
  • Alle betrokkenen komen iets halen en iets brengen (wederkerigheid).
  • Alle hulp is centraal op één punt te verkrijgen.
  • Zelfvoorzienend, de coöperatie draagt zorg voor een dekkende exploitatie, alle partijen dragen bij.
  • “Anders” ontwikkelden worden gezien en horen erbij!

Wyck

Statenkwartier

“Ik vind de energie en het innovatieve vermogen van The Masters® geweldig. Ik ben al een lange tijd fan. De Services & Care winkel vind ik geniaal.” - Nicoline Wisse Smit
LEES ARTKEL
SOCIAAL ONDERNEMER
Ben jij iemand die een vak beheerst, een eigen zaak had of wil hebben? Ben jij die ondernemer die graag iets doet voor anderen en maatschappelijk wilt bijdragen? The Masters® begeleiden ondernemers van de bank naar een zelfstandig bestaan!
Registeren
LID WORDEN VAN DE SOCIALE WIJKCOÖPERATIE
Wilt u coöperatief samenwerken en bijdragen aan een ‘samen’ leving waaraan iedereen gelijkwaardig kan meedoen op basis van talent en vermogen?
Registeren
STAGES
The Masters® biedt op elk van haar geledingen de mogelijkheid om maatschappelijke stages te lopen. Je wordt op professionele wijze begeleid én je kunt je steentje bijdragen aan de vernieuwende Masters beweging! Vraag naar de mogelijkheden!
Registeren
BEN JIJ "ANDERS"?
En ben je het zat om als zodanig behandeld te worden? Normale mensen bestaan niet, of ken je er eentje? Als jij wilt dat er nog eens goed wordt gekeken naar je talenten, kom langs, schrijf of bel The Masters®.  Misschien weet je het zelf nog niet, maar wij zien in iedereen talenten!
Registeren
VRIJWILLIGER
The Masters® zijn op heel veel gebieden actief en komen altijd “handjes” tekort.
Er zijn zoveel leuke dingen te doen. Denk je erover om de stap te wagen en The Masters® te helpen bij het helpen van anderen? Kom langs en vraag naar de vele mogelijkheden om bij The Masters® als vrijwilliger aan de slag te gaan.
Registeren